Klimaendringer?

Norge har i de siste 2,6 millioner år vært rammet av mer enn 40 istider og stadig flere begynner å sette spørsmålstegn ved FNs klimapanel IPCC om klimaendringene kan være menneskeskapt. Alle data, støttet av en lang rekke uavhengige forskere, tyder i dag på at effekten av CO2 er mindre enn det Klimapanelet opererer med.
I tidsrommet 1880 til 2012 steg temperaturen med 0,85 °C og på klimamøtet i København i 2009 ble det vedtatt at en skulle bestrebe seg på å føre en klimapolitikk som førte til at den globale temperaturen ikke steg med mer enn to grader. Det ble antydet at 2° var grensen for hva naturen kunne tåle, men satelittmålinger viser at atmosfæretemperaturen sluttet å stige for 17-18 år siden.           Klimapanelet vedgår at de fleste klimamodeller ikke forutså det de kaller «hiatus» en pause i temperaturstigningen og det til tross for at CO2 innholdet i atmosfæren har økt kraftig (ca 8 %). Når en profeterer på en annen utvikling enn den som kommer for dagen, er som regel dette et tegn på at teorien ikke er til å stole på.
«togradersmålet» ble et begrep for mange klimaforskere (som lever gode dager på offentlige midler) samt politikerne jatter med kun for å sette i gang klimatiltak som belemrer oss med miljøavgifter og miljøbeskatning. Bare ordet begynner med miljø så avfinner folk seg med hva som helst. I 2015 ble det betalt inn mer enn 33 milliarder kroner i miljøavgifter i Norge. Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett. - Det er pumpet inn tusenvis av milliarder dollar til klimaforskning og dersom man leser ClimateGate-epostene, ser man at dette ikke er en akademisk diskusjon, men kun handler om penger.

Klima
Trykk på linken

Tilbake