Buekorpset LøvenFree Hit CounterFree Site Counter

website hit counter

De fleste forbinder buekorps med Bergen, men vi kan da legge for dagen et og annet korps her i byen også. Det eldste korpset i byen mellom dy syv fjellene -Skutevikens buekorps- ble stiftet i 1853, mens buekorpset Løven først så dagens lys 15 år senere.
Korpset var dannet etter forbilde av buekorpsene i Bergen og guttene drev sin eksersis nede på Holteløkka, som lå omtrent der hvor Holtegaten går nå, med største alvor og presisjon. Sitt populære oppnavn "Steenskompaniet" fikk det etter brødrene Christian og Johan Daniel Steen som var korpsets ledere. De hadde både trommeslager og fanebærer, ja til og med marketentersker ( person som selger mat og småfornødenheter til soldater på ekserserplass). Korpsets glanstid var i årene 1868 - 1869. I 1868 hadde "løven" over 40 medlemmer inkludert "major, løytnant, fanejunker og furer. Uniformene besto av en sort stofflue med hvite bånd og en hvit dusk, som sto meget godt til guttenes sorte klær. Korpsets fane var et rent praktstykke i rødt tøy med en påmalt "glubende Løve". Tregeværer ble vanligvis brukt i eksersisen, men guttene ble i følge bladet "For Ungdommen" oppfordret til å skaffe seg bue og sverd, da dette var god gammeldags bevæpning. I tillegg til Buekorpset Løven hadde bydelen rundt århundreskiftet korpset Urania (eller Uranienborg Garde), hvor bl.a tidligere ordfører Rolf Stranger var medlem. Korpset hadde blå uniform med røde renner i buksene og rød dusk i luen. Drillen foregikk med ekte karabiner, riktignok uten ammunisjon, som de hadde fått låne av Akershus festning

Tilbake