Kulturkartwebsite hit counter

Ut mot storhavet mellom utløpet av Bindalsfjorden i nord og Viknaøyene i sør ligger Leka - ei øy rik på funn og fortidsminner fra vår fjerne oldtid. Øya har en meget spesiell geologi og tilhører den kaledonske fjellkjede som går fra Skottland gjennom nesten hele Norge og videre opp til Svalbard. Mesteparten av bergartene på Leka er metamorfe, d.v.s. at de har gjennomgått en omdanning. Under denne prosessen, som foregikk under fjellkjededannelsen, ble olivinstein omdannet til serpentinitt, kalkstein til marmor, basalt til grønnstein o.s.v.. Landskapet er både uforandret og fremmedartet på samme tid - som om en befinner seg på en annen klode. På denne særegne øya med bl.a. sin eiendommelige okergule og sterkt forrevne bergart, i underlige formasjoner og i klar kontrast mot det havblå hav - er det ikke til å unngå å bli grepet av en følelse av nær kontakt med fortiden.
Leka ble kåret til Norges geologiske nasjonalmonument. Kriteriene for å være med i konkurransen var at lokaliteten forteller en liten bit av landets geologiske historie, at denne historien kan videreformidles til allmennheten på en forståelig måte, og at stedet representerer et turmål som er lett tilgjengelig for folk flest. Leka oppfylte disse kriteriene til fulle. Og da folket hadde avsagt sin dom, hadde juryen ingen problemer med å godta dette valget. " Les mer "


En tur rundt Leka          

1 Solsemhola
Sannsynligvis boplass og offersted fra steinalderen med bevarte veggmalerier av solkors og menneskefigurer. Funn av bergbilder rundt om i landet viser at soltilbedelsen er eldre enn åsatroen.  I bunnen av hula er det funnet beinrester av både menneske og dyreskjeletter. Undersøkelser viser at funnene er ca 4000 år gamle.
Solsem
Her gikk den finske tremasteren "Fedrelandene" på grunn i et forrykende uvær en februarnatt i 1848.
2 Herlaugshaugen
er en kongegrav fra vikingetiden. Landets nest største gravhaug og største skipsgravhaug. Opprinnelig var den 12 m høy og 55 m i diameter og bygget omkring år 870 e.Kr.
se sagnet om kong Herlaug Forøvrig finnes det 160 steingravrøyser spredt omkring

3 Bygdeborger og grotter
På fjelltoppene Steinstind og Mannatind finnes det rester etter bygdeborger fra folkevandringstiden - ca år 400 - 600. Disse borgene og andre funn i nærheten er sannsynligvis forsvarsverker. Både i Gutvik og på Leka finnes det flere grotter som i tidligere tider har vært i bruk av folk. De mest kjente er grottene i "Litj Bindalskjerka" og "Svartomnen" i Gutvik.

4 Lekamøya
Lekamøya er en fjellformasjon og et sjømerke (MED). Gammelt sagn beretter om ei gyger på flukt fra en giftelysten mann, sint for det avslag han fikk.
          Se sagnet om Lekamøya


5 Kvaløy

Stedet hvor bl.a. det velkjente ørnerovet fant sted.
I 1932 ble 3 år gamle Svanhild, som oppholdt seg på gårdstunet på gården Sørå ute i Kvaløya, tatt av en ørn. Ørnen fløy henne opp til et ørnereir i Hagafjellet, 
  
Trykk på bildet
en distanse på flere hundre meter. Jenta ble reddet. Hendelsen har senere blitt både til film og bok.

På gården Søraa finner man også spor etter en grav fra jernalderen. Det skal være en kvinnegrav.
website hit counter
6 Herlaugsgilde
Hvert år i juli måned arrangeres det bygdespel Leka som varer en hel uke. Festdagene er rik på aktiviteter og opplevelser.
Mest oppmerksomhet knytter det seg til friluftsspelene. Det ene er "eit spel om kong Herlaug" et vikingestykke basert på Snorre´s saga om kong Herlaug. Det andre friluftsspelet har følgende tittel; "LÉnfant de la Patrie"
en fortelling om da sjørøverne møtte Gutviklandet i 1798.
Dette spelet er basert på en sann historie om et fransk Kaperskip som kom ut av kurs og gikk på grunn utenfor Gutvik.

7 Leka bygdemuseumwebsite hit counter
ble opprettet i 1961. Initiativtaker Johannes Furre var drivkraften bak museet som i dag har en båtsamling på 11 båter, samt ca. 2000 andre gjenstander. 2 av kanonene fra skipsvraket "L´Enfant de la Patrie" er tatt opp fra vraket og befinner seg i dag på museet.
På fastlandssiden, i Gutvik, finnes det et lite husmannsmuseum. Museet er det eneste i Nord-Trønderlag og viser hvordan folk levde for flere generasjoner tilbake.
Byggeår for husene er ca 1840
8 Leka Kirke

Langkirke bygget i 1867. Alterskapet i kirken er et verdigfullt klenodium av nederlandsk opprinnelse fra rundt 1535. På folkemunne heter det at alterskapet  skal være en votivgave fra dronning Elisabeth, hustruen til Christian II. Skapet ble utlånt til verdensutstillingen i Amsterdam i 1958. Kirken har bl.a. fem store italienske temperamalerier fra 1700-tallet som ble reddet ut da den gamle kirken brant ned i 1864.
9 Campingplassen

Leka Motell og Camping - en unik campingplass som representerer en smakebit av Lekas natur og kulturhistorie. Under besøket bør en benytte anledningen til å prøve sjøfiske. Båt og utstyr kan leies og en er nesten garantert  fiskelykke.
                               
10 Vrakdykking
Det finnes flere skipsvrak rundt Leka. Det mest kjente er kaperskipet som gikk ned i1798
11 Kulturstien på Skeisnesset
Merkede turløyper, samt egen geologisti. Disse går gjennom historiske kulturminner og har utsikt til blant annet et fredet våtmarksområde. Geologisk interessant område. Det finnes merket informasjon både ved starten og ute i løypene. Åpen steinhytte som har en flott utsikt over skipsleia
12 Badeplass
                                Leka Beach

13 Gjestehavn for lystbåter    Båthavn

14 Gammelskolen

15 De eldste spor etter mennesker på øya

På en fjellovergang mellom Haug og Solsem i en høyde av 90 meter over havet er det funnet forholdsvis store konsentrasjoner av flintavslag og trekull. Det var få   gjenstander som kom for dagen, fortrinnsvis avfallsmaterialer etter fremstilling av redskaper. Funnet ligger høyere enn Solsemhola og er dermed av eldre dato og ettersom det er lite flintforekomster i landet er det mye som tyder på at det må være brakt dit.

 Historien bak stedsnavnene

 

 

 

Til innholdsfortegnelse