Solsemhulen
    Her ser vi den velkjente "Solsemhula" med sine 21 gåtefulle huletegninger. Tegningene ble oppdaget av lokalbefolkningen i 1912 og det viste seg at det var svært mye interessant som knyttet seg til denne merkelige plassen oppe i fjellet. Tegningene utgjør bl.a. 13 menneskefigurer og en stor korslignende tegning.Verdt å merke seg er at huletegningene er å finne innerst og i den mørkeste delen av hula. Fra gamle forestillinger om magiske tegn og sollys heter det at de mister sin kraft når de blir utsatt for sollys.
    På bunnen av hula var det et tykt jordlag hvor det ble funnet en mengde beinrester etter dyr og mennesker. Der var beinrester etter hester, kyr, sauer og geiter. Rester etter fisker og fugler ble også funnet. Likedan redskaper av bein og stein, et drikkehorn av bein og en fin fugleskulptur som forestiller den nå utdødde geirfuglen.

Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlaugshaugen
En kongegrav fra 800-tallet.  

herlau1.jpg (72230 bytes)

 

 

 

 

 

I dag er ingenting av det som på 1700-tallet ble gravd fram bevart. Tilbake er kun beretningene og de funn som haugen fortsatt skjuler.

  Gravhaugen ligger på gården Skei og i løpet av de siste 250 årene har det vært gravd minst tre ganger i haugen.
Den første utgravningen vi kjenner til ble gjort i 1775. Tyve år senere graver hele det Nærøyske kompani i haugen i halvannen dag. Leder for utgravningen var Løytnant M. Lehn. Det siste store inngrepet skjer fem år senere, da av en flokk bønder under ledelse av løytnant Sommerschild.  Alle undersøkelser ble konsentrert  om sentrum av haugen der en forventet at den døde var plassert.

   På grunnlag av Lehn og Sommerschilds beretninger kan vi danne oss et visst bilde av haugens oppbygging og innhold. Den består av sand som omgir en indre røys av kuppelstein. En tydelig fotgrøft skal ha omgitt haugen. Fotgrøften er fremdeles godt synlig mot sør. I øverste del av haugen ble det påvist to kullag i sandmassene. Djupere nede ble det avdekket markerte brune sjikt med rekker av jernnagler. Videre nede i haugmassene, i nivået med kuppelstein, beskrives funn av furubjelker satt sammen med jernnagler. En nærmere undersøkelse av kuppelsteinslaget,  utført av Sommerschild i 1780, visste at steinslaget dannet en markert mur som var orientert nor-sør.
   Like ved denne steinmuren, i en dybde på 4 meter, ble det avdekket velbevarte skjelettrester av et menneske. Like ved dette, rester av et annet skjelett. I tillegg fantes mengder med dyrebein av storfe  og småfe. Av gjenstander omtales bl.a. en sverdklinge, samt et ringformet stykke av bronse med ingraverte bildeframstillinger.   
   Skjelettrestene og sverdklingen fra haugen ble innbragt til Vitenskapsmuseet i Trondheim og oppbevart der. Funnet av det en mente var kong Herlaugs skjelett var en sensasjon. Det ble samlingens store kuriositet og hyppig framvist.


Tilbake

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                              Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utsikt over Kvaløya

Vestsiden av øya med sitt golde landskap, og mange serpentinfjell, får det hele til å se ut som et amerikansk ørkenlandskap. Snaufjell med tinder og takker i de mest fantastiske formasjoner og farger, i sterk kontrast til det blå havet.
Det finnes mange forklaringer på øyas rustrøde fargeskjær

 

 

 

Tilbake

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av Lekas mange mirakler

Den 5. juni 1932 ble ei 3 år gammel jente,Svanhild Hartvigsen, tatt av en ørn ute i Kvaløya og fløyet flere hundre meter opp i Hagafjellet. Svanhild ble funnet flere timer senere på ei smal hylle i en bratt fjellskråning. Klærne hadde tydelige merker etter de skarpe klørne til ørnen. Et hvitt merke oppe i fjellskråningen viser stedet hun ble funnet 

 

              Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          Sporene fra fortiden

wpe35.jpg (19808 bytes)
Kart med særskilt markering av nivået mellom 90 og 100 moh., og hvor boplassene fra eldre steinalder
er avmerket.
    På høydedraget mellom Haug og Solsem kan det ha ligget en helårsboplass. Her er det funnet ildsteder
og store konsentrasjoner av flint og kvartsitavslag, rester etter steinaldermannens redskapsproduksjon.
Stedet ligger på det smale partiet mellom Store og Lille Leka ofg må ha ha gitt gode havnemuligheter og
ly for de fleste vindretninger. I samme nivå, særlig langs sydkysten av øya, ble det funnet en rekke mindre
plasser. Disse kan ha tjent som fangstplasser i sommerhalvåret.. Boplassene er viktige oppdagelser og vil
kunne avsløre mer enn livet i den aller tidligste delen av Norgeshistorien.
Det er registrert i alt 396 fornminner. Dette er bare liten del av det Leka rommer av spor fra fortidens
mennesker. Blant mye annet som ikke er nevnt er det fine båtgravfeltet i Einarskaret, gravrøysene med
oppmurte kamre ytterst på kysten mellom Steene og Kvaløya, rullesteinstufter på Vågan og for ikke å
glemme de mektige gravhaugene og røysene som er å finne bl.a. på Haug, Huseby og Haug
Som du ser bærer Leka navnet Sagaøya med rette og fremdeles ligger mye å venter på å se dagens lys

                                              Tilbake